بهترین شاسی بلند های امسال

1,709

تخت گاز یا همان تاپ گیر به نمایشگاه خودرو ژنو ۲۰۱۹ رفته و ۵ تا از بهترین شاسی بلند های به نمایش درآمده را انتخاب کرده است.

فرداشهر
فرداشهر 160 دنبال کننده