نقد قیلم دوران عاشقی با مسعود فراستی در برنامه هفت

197

میز نقد 01 - برنامه هفت 01 - سری سوم به سردبیری بهروز افخمی نقد قیلم : دوران عاشقی (علیرضا رئیسیان) برنده بهترین فیلمنامه جشنواره فجر یا حضور: مسعود فراستی و کامیار محسنین به عنوان مخالف و داوود مسلمی به عنوان موافق

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.8 هزار دنبال کننده