فصول پر سوال درس ریاضی عمومی ۱و۲ در کنکور کارشناسی ارشد

1,524
کافه تدریس 422 دنبال‌ کننده
استاد رضا شکرزاد، مدرس با سابقه درس ریاضی عمومی ۱و۲ کنکور کارشناسی ارشد در این ویدیو، بودجه بندی و فصل‌های این درس را تحلیل خواهد کرد و فصول پر سوال ریاضی عمومی در کنکور ارشد رشته‌های مختلف را بررسی می کند. Cafetadris.com
کافه تدریس 422 دنبال کننده
pixel