حقایق ناگفته از ترور دو رئیس جمهور آمریکا

2,366
حقایق ناگفته از مرگ آبراهام لینکلن و جان اف کندی به شکلی کاملا مشابه را از دست ندهید. این دو اتفاق به طرز عجیبی به هم شباهت داشته و اصلا این شباهت اتفاقی نیست - نظر شما چیست؟
pixel