اجرای صحیح حرکت شراگ با سیم کش

200

توضیحات حرکت در: https://fitnesspro.ir/exercise/cable-shrugs

فیتنس پرو
فیتنس پرو 363 دنبال کننده