آفات و بیماری های درختان میوه

319
319 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

در این برنامه از زبان كارشناس ، با برخی آفات و بیماری های درختان میوه آشنا می شوید.