وقتی که همه رهبران جهان به ترامپ در سازمان ملل خندیدند

2,639

سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل با چند حاشیه همراه بود که احتمالا تا سالها فراموش نخواهند شد.

سیمرغ
سیمرغ 682 دنبال کننده