نشست خبری معاون فرهنگی واجتماعی سازمان تامین اجتماعی-1

170
170 بازدید
اشتراک گذاری

فیلم نشست خبری دکتر اعتصامی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی 14 اردیبهشت ماه 1393

pixel