در صورت بستن تنگه هرمز توسط ایران چه اتفاقی برای جهان می افتد ؟ (حتما ببینید)

1,208

همونطور که در خبر ها شنیدید در جدیدترین تحریم ها امریکا و این رئیس جمهور اعلام کرده که هیچ کشوری اجازه خرید نفت ایران رو نداره و هر کشوری اینکارو بکنه جریمه خواهد شد . بعد از اون بود که رئیس جمهور ایران اعلام کرد که مثل اینکه شما معنای صادر نشدن نفت ایران رو نمیدانید ؟ اگر میدانستید این حرف را نمیزدید . ایشون در ادامه گفته مگر میشه نفت منطقه صادر بشه اما نفت ایران نه . اگر میتوانید این کار را بکنید تا نتیجه را ببینید .

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.5 هزار دنبال کننده