گفت‌وگوهای تصویری | قسمت شانزدهم | آیت الله سیفی مازندرانی | زیرنویس

57,546
آیت الله سیفی مازندرانی درباره احوالات شخصی مدارج علمی و دیدگاه خود درباره حوزه انقلابی و مسائل صنفی حوزه و روحانیت سخن می گوید
مباحثات 883 دنبال کننده
pixel