مجمع تامین سرمایه نوین برگزار شد

314
مجمع عموی عادی سالانه و مجمع فوق‌العاده این شرکت روز ‌شنبه 98/03/11 در محل سالن تلاش برگزار شد.
pixel