5-آموزش بونسای در تلویزیون-انتخاب بونسای مناسب- خورشیدی

9,893

قسمت پنجم آیتم آموزش بونسای در برنامه عصر خانواده شبکه دو دوشنبه مورخ 20 شهریور ماه 1396 موضوع این قسمت از برنامه آموزشی بونسای : نحوه نگهداری از بونسای های فضای خارجی - نحوه انتخاب و خرید بونسای مناسب هر شخص - پاسخ به سوال بینندگان راجعبه سوختگی برگهای افرا مهندس علیرضا خورشیدی مدرس و پژوهشگر، مدیریت موسسه گل و گیاه بونسای ایرانی http://iranibonsai.com https://t.me/iranibonsai_ch 09102004282