گفتگوی همایش خلیج فارس - گفتگوی هفتم (خلیج فارس محور انسجام ملی)/ مرکز گردشگری

15
دبیرخانه چهاردهمین همایش ملی علمی - فرهنگی خلیج فارس در ادامه نشست‌های خود با دکتر سیدرضا صالحی امیری، استاد دانشگاه، صاحب‌نظر در موضوع سیاست‌گذاری فرهنگی و رئیس کمیته ملی المپیک ایران با موضوع «خلیج فارس محور انسجام ملی و تجلی‌گاه تنوع فرهنگی» گفتگو کرده است. دکتر صالحی امیری دانش‌آموختۀ دکتری مدیریت دولتی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هستند. در کارنامه ایشان عناوین کتاب و مقالات علمی - پژوهشی با موضوعات سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی فرهنگی، فرهنگ، نظریه‌های فرهنگی و ... به چشم می‌خورد. ایشان در حال حاضر رئیس کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران هستند و مسئولیت‌هایی چون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد.
ISTTA 7 دنبال کننده
pixel