حمایت از چاپ کتاب شعر مددجوی روشندل توسط نیکوکاران شریف

193
در یکی از پرونده های واحد حمایتی، زن و مردی کرمانشاهی که سرپرست خانواده به علت نابینایی ناشی از یک تصادف از کار افتاده شده بود و یکی از فرزندان هم بعلت کیست مغزی شرایط خوبی را سپری نمی کردند به چرخه حمایت این نهاد مردمی در آمدند. مشاهده خبر: https://goo.gl/X6pHQ9
pixel