آموزش تصویری دوره تکنیکهای خودشناسی و موفقیت

733

این ویدئو مربوط به معرفی دوره تکنیکهای خودشناسی و موفقیت میباشد.در این دوره قصد داریم از خودشناسی وراههایی که به موفقیت منجر میشود را دنبال کنیم تا به هدف اصلی خودمان برسیم.برای کسب اطلاعات بیشتر وسایر ویدیوهای مرتبط به وب سایت ما (www.rahjo.org)مراجعه کنید.