آموزش بازی فکری Quarto (کوارتو)

3,389

بازی فکری Quarto (کوارتو) یکی دیگر از سری بازی های انتزاعی و چوبی کمپانی Gigamic فرانسه است. در این بازی دو نفره شما باید یک دوز چهارتایی انجام بدهید. با این تفاوت که شما حق برداشتن مهره ندارید بلکه حریفتان به شما می گوید باید از چه مهره ای استفاده کنید. در واقع یک دوز بسیار پیشرفته است زیرا شما باید چندین حالت مختلف پیروزی را همیشه مد نظر قرار بدهید.