پیام محمد رضائی به مناسبت آغاز سال تحصیلی

462

در این پیام من (محمد رضائی) سازنده فیلم های آموزشی ریاضی در مورد نقش مهم مدرسه صحبت هایی عرض کرده ام. امیدوارم که مثمر ثمر واقع شود.آدرس سایت من: riazi.blog.ir

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 1 هزار دنبال کننده