روایت امام جمعه شهرستان خوی از تظاهرات چمماق به دستان رژیم پهلوی در خوی

246
روایت حجت الاسلام سید رضی شکوری امام جمعه شهرستان #خوی ازتظاهرات طرفداران چماق به دست رژیم #پهلوی در سال ۵٧ در خیابانهای #خوی
pixel