آوانمای قرآنی انسان گل سرسبد موجودات

1,252

کلیپی درباره برتری انسان بر همه موجودات با توجه به آیه 70 سوره اسرا به همراه تفسیر آیه