نود و نه درصد نامرئی - باشگاه فیزیک تهران - جلسه ۱۷۸

453
این ویدئو نشست ۱۷۸ باشگاه فیزیک تهران است که در روز دوشنبه ۲ تیرماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار شد. دکتر نیایش افشردی از دانشگاه واترلو و موسسه پریمیتر کانادا در این جلسه باشگاه فیزیک تهران از «۹۹درصد مرئی» سخن گفتند. «باشگاه فیزیک» عنوان جلساتی است که انجمن فیزیک ایران هر ماهه در شهرهای مختلف با هدف مبادله اطلاعات میان علاقمندان فیزیک برگزار می کند. برای اطلاعات بیشتر و عضویت به نشانی http://www.psi.ir/?bashgah مراجعه فرمایید.
pixel