پایه دهم/ ریاضی 1 / جلسه اول/ مجموعه های اعداد

234

در این ویدئو مبحث اعداد را با جزئیات کامل به همراه علل پیدایش آنها در طول تاریخ تدریس کرده‌ایم. شیوه تدریس در این ویدئو کاملا علمی و جدید طراحی شده به گونه ای است که دانش آموزان را جذب درس ریاضی 1 و مفاهیم آن می کند. دکتر داود عبداللهی دکتری ریاضی کاربردی دانشگاه تبریز کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران