ترانزیت 8 میلیون تن کالا

331

شبکه تهران- 10 دی 94- 18:30| از آغاز سال بیش از 8 میلیون تن کالا از 32 مرز فعال زمینی و آبی کشور ترانزیت شد.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده