فاصله علم تا صنعت: چگونه ما مسئوليم؟ | شبنم یزدانی | تداکس‌تهران 2019

625

ایده‌های علمی که برای گرفتن مدرک دانشگاهی تبدیل به مقالات پر طمطراق بین المللی می‌شوند کمتر اثری از خود در صنعت فناوری‌های پیشرفته ایران داشته‌اند. شبنم یزدانی به عنوان محقق رشته هوافضا که هم در دانشگاه و هم در صنعت فعالیت داشته است از راه حلی شناخته شده برای پر کردن فاصله بین علم و عمل و حرکت در ماز پیچیده صنعتی شدن می‌گوید.