داغترین‌ها: #Copa America 2019

آیا در ارتودنسی امکان جرمگیری وجود دارد؟ | دکتر داودیان

268

آیا در طول درمان ارتودنسی، امکان جرمگیری دندان ها وجود خواهد داشت؟ به نظر شما چه میزان این موضوع می تواند اهمیت داشته باشد؟ www.dr-davoudian.com www.mihanortho.com