شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در اقتصاد و مالی

2,143
در این ویدئو علی رئوفی از آنچه در کارگاه آموزشی « شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد آن در اقتصاد و مالی» خواهید آموخت، با شما سخن می گوید. مرکز مالی ایران این دوره را در تاریخ هفتم بهمن ماه امسال برگزار میکند. برای اطلاعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید: 66724343-66724545
pixel