افتتاح خط 6 مترو تهران با حضور رئیس جمهور دکتر روحانی

254
افتتاح خط 6 مترو تهران با حضور رئیس جمهور محترم دکتر حسن روحانی
pixel