لحظه پایین کشیده شدن پرچم بریتانیا از رو نفتکش

158
لحظه پایین کشیده شدن پرچم بریتانیا از روی نفتکش توقیف شده انگلیسی در تنگه هرمز منبع : سایت باشگاه خبرنگاران جوان
pixel