صدای شاملو در کنار آتش

4,011
طبیعت گردی 25 دنبال‌ کننده
چه بی تابانه می خواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده بگوری! چه بی تابانه تو را طلب می کنم! بر پشت سمندی همسفر باشیم مرجع آرامش در طبیعت http://www.hamsafarbashim.com/
طبیعت گردی 25 دنبال کننده
pixel