رادیو مهرآوا: مردم آذری

268
گردآوردنده: سها مرادی؛ به قلم: سُها مرادی؛ گوینده: سُها مرادی؛ ادیت: مهسا اسفندیاری؛ موسیقی: استاد رامیز قلی اف (Ramiz guliyev)؛ دبیر بخش: مهسا اسفندیاری؛ سردبیر: نداکشاورز؛ سایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava
pixel