مستند کوتاه "کارون"

53

مستند کوتاه "کارون" با مجوریت مصاحبه با کارگردان مجموعه "کارون 1" به تشریح و توصیف تنها بخشی از سختی ها و مشکلات ساخت این مجموعه میپردازد. کارگردان: کورش موزونی تهیه کننده: مهران موزونی