تبلیغ تلویزیونی Toy Story 4 و گوشه ای از کیفیت CGI آن

3,605

کمپانی والت دیزنی و پیکسار تبلیغ تلویزیونی جدیدی از انیمیشن Toy Story 4 را منتشر کرده اند که حاوی تصاویر جدیدی است.