دانشجویان معترض سالن سخنرانی رئیس‌جمهور را ترک کردند

569

عده‌ای از دانشجویان در جلسه سخنرانی آیین بازگشایی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور خواستار اختصاص تریبون برای بیان آزادانه نظرات‌شان بودند و معتقد بودند که دانشجویانی که امروز سخنرانی کردند به صورت فرمایشی توسط وزارت علوم انتخاب شدند. در نهایت این دانشجویان به علت عدم تخصیص تریبون به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند.

حلقه وصل 1.4 هزار دنبال کننده
pixel