تصاویری از عملیات و پیشروی نیروهای انصارالله در اطراف شهر قعطبه

813
این ویدیو مربوط به پیشرویهای اخیر نیروهای انصارالله و کمیته های مردمی یمن در اطراف شهر قعطبه است که در آن مناطقی مانند حمر، قردح و پادگان العلله(الحالمی) در شمال و شمال غرب شهر آزاد شدند.
pixel