ماجرای مجروح شدن زنگنه در حاشیه نشست اوپک!

433

داستان خوردن پایه دوربین به سر زنگنه، وزیر نفت در حاشیه نشست اوپک

کلاکت
کلاکت 10.5 هزار دنبال کننده