ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

کارگاه گردشگری با موضوع نقش راهنمایان در صنعت گردشگری

141
کارگاه یک فنجان چای با عمو نوروز با موضوع نقش راهنمایان در صنعت گردشگری در تاریخ سه شنبه 15 مرداد 1398 در محل شرکت سفرهای عمو نوروز برگزار شد. در این جلسه، آقای ابوالقاسم ساسان از راهنمایان با تجربه این حوزه، موضوع فوق را تشریح و نقطه نظرات خود را ارائه کردند. همچنین، در این جلسه که به صورت مشارکتی برگزار شد، دیگران حاضرین جلسه، نظرات خود را مطرح کردند. کارگاه های بعدی عمو نروزو، به زودی برگزار می شود.
pixel