سینه زنی سنتی شب عاشورا مسجد جامع

4,962

سینه زنی سنتی شب عاشورا مسجد جامع خورموج (قسمت دوم) تدوین و تصویر برداری: واحد فرهنگی مسجد جامع خورموج http://jamekhormooj.ir/