reza0203

reza0203

1 ماه پیش
فکر میکنم دیگه همگی به این نتیجه رسیدیم که چه اشتباه بزرگی کردیم و گول حاشیه ها ونداشتن شناخت از ایشان را خوردیم وبه ایشان رآی ندادیم البته ایکاش که خود ایشان هم درباره افرادیکه در اطرافشان بودند یکم بیشتر حساسیت و دقت میکردند بحرحال ایکاش که میشد همین الان جلوی این ضرر را بگیریم