کامند های cmd

75

در این جلسه قصد داریم در مورد یه سری از دستورات cmd توضیح داده و هچنین یادآوری از جلسات پیشین نیز داشته باشیم