چهارمین همایش مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران

215

چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان تشکل های مردم نهاد و مسوولان دولتی و سازمان ملل متحد برگزار شد.