هلیله سیاه و سیاهی مو

15,748

در این ویدئو دکتر آرمان زرگران متخصص داروسازی سنتی درباره راهكارهای درمانی هلیله سیاه برای سیاهی مو سخن می گویند /شبکه سوم سیما/ برنامه طبیب***انجمن علمی طب سنتی ایران تنها انجمن مورد تایید وزارت بهداشت در حوزه طب سنتی ایرانی/ طب سنتی