ساعت سایه ای

240
این ساعت به گونه ای ساخته شده که با قرار دادن انگشت در وسط آن ساعت را با استفاده از نور و سایه به شما اعلام خواهد کرد.
خاص باکس 51 دنبال کننده
pixel