طرح گذر چله تابستان

317
317 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

15 مرداد 1394 - حد فاصل میدان انقلاب تا سبزه میدان. «یك روز دیگر پیاده گذر خواهیم كرد»