انیمیشن آبنما هارمونیک میدان17شهریورمشهدwww.Abonoor.ir

435
شرکت توسعه آذرخش صنعت آبتین تنها ارائه دهنده انیمیشن سه بعدی آبنما می باشد که پس از تصویب طرح اولیه ساخته می شود . این انمیشن پس از پس از برگزاری جلسات متعدد بین شهردار محترم منطقه 6 جناب آقای مهندس زوکی نژاد و معاونت اجرایی جناب آقای مهندس لگزی و رئیس زیباسازی جناب آقای مهندس فخر و شرکت های توسعه آذرخش صنعت آبتین و آبتین بنا پردیس و تایید طرح نهایی ساخته شد.
pixel