اون دوسـتت کـه❤. .

208

اون دوسـتت که همـیشه سعـی دآری خوشـحآلش کـنی ولی نـمیدونـی چطور:(!همـون که همـیشه پآیـته!☆♡عشـقه عشـق!*-*قـدر ایـن لعنـتیآ رو بآیـد دونـست^^خوآهـری خوشمـلم=Atiii❤ویـدیو ادیـت کـردم از جـنی:)جـنلیصـآ^-~..عآچـقتم❤☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡☆♡

.S. .A. .R. .A.
.S. .A. .R. .A. 1.8 هزار دنبال کننده
..SaHaR..

..SaHaR..

1 ماه پیش
من ی پیج دارمـ اینم همینهـ ڪهـ دارم باهاشـ ڪامنت میدمـ!!!!!
..SaHaR..

..SaHaR..

1 ماه پیش
ساااارااااا!!!!!!!چۍ میگۍ؟؟؟؟؟؟پیج دوم من ڪجا بود؟؟؟؟؟؟؟سحرمااااااا!!!¡¡¡¡ اشتب شدهـ:/
.S. .A. .R. .A.
.S. .A. .R. .A. پیـج اصـلیت خواهـری!
..SaHaR..

..SaHaR..

1 ماه پیش
پیج توعه؟!
.S. .A. .R. .A.
.S. .A. .R. .A. نـه!..وآ:/پـیج خودتـه دیـوونه!!:))؛/
..SaHaR..

..SaHaR..

1 ماه پیش
ڪدومـ؟!
.S. .A. .R. .A.
.S. .A. .R. .A. https://www.aparat.com/rrrrrrrrrrrrr9087
..SaHaR..

..SaHaR..

1 ماه پیش
مبــــارڪـش★ دوستیتوݩـ همیشگے❤
.S. .A. .R. .A.
.S. .A. .R. .A. مرسـی خوآهری^^برو اون پـیچت:(((❤❤❤❤❤❤❤
-ᴀɴɪᴛᴀ ᴬᴿᴹᵞ

-ᴀɴɪᴛᴀ ᴬᴿᴹᵞ

1 ماه پیش
مبارکش❤ ..
.S. .A. .R. .A.
.S. .A. .R. .A. مرسـی عشقـم❤❤❤❤❤❤
هآنیه :(  ☆ pムяოɨs ☆

هآنیه :( ☆ pムяოɨs ☆

1 ماه پیش
مبارکش ♥♥♥
.S. .A. .R. .A.
.S. .A. .R. .A. میسـی❤❤❤❤
•~•★SANA★•~•

•~•★SANA★•~•

1 ماه پیش
مـبارکش❤❤
.S. .A. .R. .A.
.S. .A. .R. .A. مرسـی کوعـین:-*❤❤❤❤❤❤
..:۩YE.K.TA۩:..مهلا

..:۩YE.K.TA۩:..مهلا

1 ماه پیش
مبارکش
.S. .A. .R. .A.
.S. .A. .R. .A. please wait❤❤❤❤