حل کتاب کار ریاضی - نمونه سوالات فصل 1 ریاضی دوم - قسمت 1

312
در این ویدیو نمونه سوالات فصل 1 ریاضی دوم ابتدایی حل شده است. جمع و تفریق به روش های مختلف
pixel