فیلم ؛ کلیپ فان ؛ شوخی با گزارشگران فوتبال

1,376
در این کلیپ جالب شوخی با فریاد گزارش های معروف گزارشگرهای فوتبال و اوج و فرود هایی که دستمایه کاربران فضای مجازی شده است.
pixel