گفتگو با پیام احمدنیا بازیگر حمال طلا دربارهٔ نقش و همکاری‌اش با تورج اصلانی

308

پیام احمدنیا از بازیگران فیلم حمال طلا اولین ساختهٔ تورج اصلانی است. او در گفتگو با هفدانگ از نقشش و ما به ازاهای واقعی آدم‌های فیلم حمال طلا می‌گوید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 8.8 هزار دنبال کننده