غذای حاوی پروبیوتیک مدل Pro Defence size S

42
گرانول های آرام ته نشین شونده حاوی پروبیوتیک برای تغذیه روزانه ماهی های جوان و ماهی بزرگسال کوچک. پروبیوتیک اضافه شده به مواد غذایی حاوی اندوسپور های باسیلوس سابتایلیس بادوام می باشد که باعث تثبیت میکرو فلور روده، تقویت مقاومت ماهی در برابر پاتوژن ها ، که به نوبه خود باعث افزایش رشد ماهی و کاهش آلودگی آب با مدفوع ماهی می شود. شرکت پژوهش آبزیان هزاره نمایندگی رسمی محصولات تروپیکال لهستان در ایران . www.newtish.org . تلفن: واحد فروش : 38226719 (71)98+ همراه : 9120332432 98+ 9172237142 98+
newtish.org 12 دنبال کننده
pixel