آلاچاتی متفاوت ترین شهر ترکیه

310

آلاچاتی یه مقصد فوق العاده برای کافه گردیه، شهری با خونه های سنگی قدیمی و رنگارنگ، جایی برای دور شدن از دنیای شلوغ و مدرنیته و بهترین مقصد سفر برای تابستون www.Respina24.ir