علائم ظهور امام زمان در ایران ...

359

دستِ دعای «تو» سپر سرزمین ما، یا «بن الحسن» ! امام زمان و زمین ما ... نورِ «تو» از ظهورِ «تو» سبقت گرفته است ، خطِ زمان خمیده به سمتِ یقینِ ما ... ما روی خاک کربُ بلا سجده می کنیم ، مانده نشانِ مِهر شما بر جبینِ ما ... نوبت به شاه و نامه به آخر رسیده است، بسم الله ای امام زمان و زمین ما

جام جمکران
جام جمکران 1 هزار دنبال کننده